شماره تماس با واحد کتابخانه:  38263503-083

پست الکترونیک:   hyglib@kums.ac.ir

آدرس پستی: کرمانشاه - میدان ایثار - جنب م.آ.د  فارابی - دانشکده بهداشت 

کدپستی: 6719851351

فرم درخواست عضویت

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۵۵