اهداف و وظایف کتابخانه دانشکده بهداشت

 

اهداف و وظایف کتابخانه دانشکده بهداشت:

کتابخانه دانشکده در تلاش است تا اهداف و وظایف خود را با اهداف ورسالت دانشگاه منطبق و هماهنگ سازد.

پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه با تهیه جدیدترین منابع و رفرنسهای اعلام شده از طرف وزارتخانه

-شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکانات، تامین نیازها

- مجموعه سازی، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در راستای اهداف و فعالیت های دانشکده

- همگام نمودن منابع و خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متحول جامعه دانشگاهی

- فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه به منظور پشتیبانی از هدفهای آموزشی و پژوهشی کنونی و آینده دانشکده

- نظارت و هماهنگی در تهیه منابع اطلاعاتی

- تهیه محتوا و روزآمد نگهداشتن پرتال کتابخانه دانشکده

- نظارت بر شرایط فیزیکی و نیروی انسانی کتابخانه

 ماموریت کتابخانه :

تقویت بنیه آموزش، پژوهش و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای سلامت، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت بهره برداری از منابع علمی است.


اصول ارزشی ماموریت:

*ارائه خدمات : کتابداران بهترین خدمات ممکن را جهت به هنگام بودن، دقیق بودن و کامل بودن مجموعه به تمام مراجعان کتابخانه را بر عهده دارند.

*نوآوری  : مدیریت کتابخانه دائماً بدنبال رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه  منابع  علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطلاعاتی می باشد.


خط مشی و روشهای علمی جهت نیل به اهداف :

- بررسی نیازهای مرتبط با برنامه های آموزشی و پژوهشی از طریق مطالعات نیازسنجی و برقراری ارتباط منظم با گروههای آموزشی دانشکده

- تلاش برای افزایش بودجه مورد نیاز خرید منابع برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان

- تامین  تقویت  مناسبترین منابع علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشکده

- برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی برای مراجعان و کسب حداکثر بهره گیری از منابع و امکانات موجود کتابخانه

-سفارش، خرید و دسترس پذیری منابع چاپی و الکترونیکی

- ارائه آموزش استفاده از منابع دیجیتال دانشکده به دانشجویان به منظور استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی موجود

- گسترش ارتباط بین کتابخانه های دانشگاه به منظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای

- پیگیری واریز حق اشتراک و خدمات پس از فروش نرم افزار کتابخانه و نصب ویرایش های جدید این نرم افزار در سیستم های کتابخانه

-وجین دوره ای و به روز نمودن کتابهای موجود