فرایند واحد امانت کتابخانه

فرایند واحد امانت کتابخانه

فرایند اصلی دارد.

فرایند 1.  امانت کتاب: 

1-1.          انتخاب کتاب مورد نظر توسط کاربر؛

1-2.           مراجعه کاربر به میز امانت؛

1-3.          جستجوی نام کاربر بر اساس مشخصات؛

1-4.          بررسی پروفایل کاربر درخواست کننده در سیستم کتابخانه؛

1-5.          امانت کتاب به کاربر.

فرایند2. بازگشت کتاب:

2-1.          تحویل کتابهای امانتی به مسئول بخش امانت کتابخانه؛

2-2.          خارج کردن کتابهای امانتی از فایل فرد متقاضی؛

2-3.          آیا کتاب دیرکرد دارد؟ آیا کتاب دیرکرد ندارد؟

2-4.          در صورت دیرکرد:تذکر شفاهی به کاربر  و در صورت تکرار به ازای هر روز تاخیر جریمه دریافت می گردد؛

2-5.          تحویل کتاب به مسئول بخش و قراردادن آنها در قفسه های مربوطه.

فرایند3 . فرآیند وجین کتاب:

3-1.                    انتخاب کتاب های قدیمی و ویرایش گذشته؛ 

3-2.                    خارج نمودن شماره ثبت کتابها از سیستم کتابخانه؛

3-3.                    خارج نمودن شماره ثبت کتابها از دفتر ثبت؛

3-4.                    انتقال کتاب ها به واحد اسناد دانشگاه جهت امحاء.

فرایند 4.  فرایند تسویه حساب:

4-1.          تحویل تمامی کتاب های امانتی به بخش امانت کتابخانه؛

4-2.          تأیید و امضای برگه تسویه کاربران ( دانشجویان و سایر اعضاء ) توسط بخش امانت ؛ همچنین تحویل پایان نامه ها توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی به همین بخش؛

4-3.          بررسی پروفایل کاربرها و ابطال کارت عضویت آنها؛

4-4.          مهر و امضای نهایی برگه ی کاربران.

فرایند5. خرید منابع اطلاعاتی چاپیالکترونیکی:

5-1.          برگزاری جلسه در خصوص تامین بودجه و شرکت در نمایشگاه کتاب؛

5-2.          تهیه و دریافت لیست کتابهای مورد نیاز از گروه های آموزشی و دانشجویان عضو؛

5-3.          خرید از نمایشگاه؛

5-4.          دریافت کتاب های خریداری شده؛

5-5.          کنترل کتاب های دریافتی با فاکتورهای آن ها؛

5-6.           آیا کسری دارد؟

5-6-1.   بله:پیگیری لیست کسریها

5-6-2.   خیر:ارسال به بخش آماده سازی و سپس بخشفهرست نویسی.

فرآیندهای واحد فهرستنویسی وآماده سازی منابع کتابخانه

فرآیندهای واحد فهرستنویسی وآماده سازی مواد

فرآیند1. چک فاکتور کتابهای خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب و خرید در نمایشگاه تخصصی آبان ماه بصورت سالانه .بررسی عنوان کتاب و شماره ISBN ک کتاب با فاکتور کتاب .اعلام کسری کتابهای خریداری شده به واحد سفارشات کتاب بصورت فصلی،  جاری  و سالانه

فرآیند2. ثبت منبع اطلاعاتی کتب لاتین و فارسی  در دفتر ثبت کتابخانه .کلیه کتابهای لاتین و فارسی ممهور به مهر مالکیت کتابخانه دانشکده بهداشت می گردد..کلیه کتابهای خریداری شده فارسی و لاتین و اهدایی و خسارتی در طول سال در دفتر ثبت کتابها ثبت میگردد. .

فرآیند3. جهت تسریع در امر فهرستنویسی کلیه منابع در وب سایت های معتبر از قبیل کتابخانه ملی، کتابخانه کنگره، کتابخانه بریتانیا، کتابخانه ملی پزشکی آمریکا مورد جستجو و بررسی قرار می گیرد و پس از تأیید ایزوی آنها گرفته می شود.

فرآیند4. جهت فهرستنویسی بنیادی منبع  فهرستنویسی توصیفی، موضوعی، اختصاص شماره راهنما ... اطلاعات کتاب وارد نرم افزار کتابخانه شده و یا ایزوی آن به نرم افزار منتقل می گردد. سپس در اطلاعات مورد نظر تغییرات لازم اعمال گردیده و پس از فهرست تحلیلی موضوع وشماره رده کتاب داده می شود. در فهرست توصیفی اطلاعات کتاب شناختی داده شده و شماره کاتر عنوان و نویسنده از طریق نشان مولف فارسی و کارتر سن برن داده می شود .

فرآیند5. فهرستنویسی غیر بنیادی .یافتن شماره مدرک مورد نظر کتاب و افزودن شماره ثبت نسخ جدید، ایجاد مدرک مشابه طی فرآیند تصحیح اطلاعات کتب.

فرآیند6. ورود اطلاعات کتب فهرست شده به نرم افزار کتابخانه .کلیه کتابها لاتین ، فارسی، اهدایی و خسارتی بعد از طی فرآیند فهرستنویسی وارد نرم افزار پارس آذرخش می گردد

فرآیند7. چک اطلاعات وارد شده به نرم افزار کتابخانه .بعد از ورود اطلاعات به نرم افزار کلیه اطلاعات فهرستنویسی توصیفی و تحلیل کتاب وشماره بازیابی کتاب چک می شود..اشکالات موجود در ورود اطلاعات، تصحیح می گردد

فرآیند8. پرینت عطف و بارکد منابع  کتب لاتین و فارسی  

فرآیند9. کنترل نهایی منابع جهت قرار گرفتن در قفسه ها وارسال به بخش امانت .کلیه کتابها بعد از عملیات پرینت مورد بررسی قرار می گیرد تا اشکالات موجود در عطف و بارکد کتابها جهت تصحیح به اپراتور سیستم مرجوع می گردد سپس کتابها به بخش امانت ارسال می شود 

فرایند پایگاه عرضه اطلاعات

فرایند پایگاه عرضه اطلاعات

1.      فرایند سرویس دهی به کاربران:

1-1.          کاربران شامل :کارکنان، دانشجویان و اعضای هیات علمی؛

1-2.          راهنمایی جهت استفاده از منابع الکترونیکی؛

1-3.          در صورت دریافت منبع مورد نیاز : دریافت منابع از پایگاه های اطلاعاتی؛

1-4.          در صورت عدم دریافت منبع مورد نیاز: ارجاع موردی به واحد IT؛

1-5.          دانلود، ذخیره و چاپ مقالات.

2.      فرایند اطلاع رسانی منابع الکترونیکی جدید:

2-1.          تفکیک موضوع نشریات الکترونیکی؛

2-2.          ارسال لیست تفکیک شده به کانال تلگرام، کتابخانه ها و بیمارستانها؛

2-3.          ارسال لیست توسط کتابخانه ها و بیمارستان ها به گروه های آموزشی.

3.      فرایند نظارت بر ایستگاه های کاری:

3-1.          به روز نمودن نرم افزار ها؛

3-2.          حذف فایل های ذخیره شده توسط کاربران؛

نصب نرم افزارهای مورد نیاز کاربران.

فرآیند پایان نامه

فرآیند پایان نامه

1.       ارائه پایان نامه توسط دانشجو  ؛

2.       دریافت پایان نامه از دانشجویان (چاپی و سی دی)؛

3.       کنترل سی دی پایان نامه ها (فایل با فرمت ورد و پی دی اف )

4.       ثبت در دفتر مربوط به پایان نامه ؛

5.      درج شماره ثبت در صفحه اصلی پایان نامه ؛

6.       ورود اطلاعات پایان نامه در برنامه جامع کتابخانه؛

7.       بارگذاری فایل ورد و پی دی اف در برنامه جامع کتابخانه؛

8.       قرار گرفتن پایان نامه در قفسه بر اساس شماره ردیف.

فرایند نشریات

فرآیند انتخاب و خرید نشریات لاتین( بصورت الکترونیکی) : 

1.      دریافت لیست نشریات لاتین مورد در خواست گروه های آموزشی؛ 

2.      تهیه لیست نشریات لاتین بر اساس نیاز های گروه های آموزشی؛

3.       تایید لیست توسط کمیته تامین منابع علمی کتابخانه ؛ 

4.      ارسال لیست مذکور  به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد؛

5.      پیگیری تهیه نشریات .

فرایند مرجع

فرآیند مرجع:

1.      مراجعه کاربر به بخش مرجع؛

2.      مشخص شدن نیاز کاربر از طریق پرسش از کتابدار ؛

3.      کمک در بازیابی منابع مورد نیاز کاربر؛

4.      جستجوی اطلاعات کتابشناختی منبع مورد نیاز توسط کتابدار یا کاربر؛

5.      امانت منبع به کاربر طبق ضوابط کتابخانه

فرآیند مرجع مجازی: 

1.      کاربر وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه می شود؛

2.      گزینه کتابخانه دانشکده بهداشت، موجود در بالای صفحه را انتخاب می نماید؛

3.      وارد قسمت پرسش از کتابدار می شود؛

4.      مشخصات خود را پر می کند و پرسش خود را بوسیله ایمیل به کتابدار مرجع ارسال می نماید؛

5.      پس از دریافت پرسش توسط کتابدار، پاسخ به کاربر ارسال می شود.

فرآیند استفاده از منابع الکترونیکی:

1.       کتابدار مرجع، کاربران را در استفاده از منابع الکترونیکی راهنمایی می نماید؛

2.      ابتدا انتخاب گزینه مرور، بعد رسته ها و مجموعه ها، سپس مرور رکوردها بر اساس فیلدهای موجود مانند موضوع صورت میگیرد؛

3.      بازیابی نتایج، انتخاب منبع و سپس دانلود انجام میشود.