بخش امانت کتابخانه

کتابهای فارسی و لاتین کتابخانه، مجموعه ای در حدود 23270 نسخه را به خود اختصاص می دهد. هر ساله عناوین زیادی کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نمایشگاه تخصصی کتب دانشگاهی و یا به طور مستقیم از ناشران خریداری می گردد. دسترسی به فهرست کتاب­ها ،دیسک­های فشرده و کتابهای الکترونیکی(E.bookبا استفاده از کامپیوتر­های ویژه جستجو، از طریق نرم افزار کتابخانه­ای پارس آذرخش (Pars Azarakhsh Digital Library ) امکان پذیر می باشد .

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۷