تاریخچه

 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1376 بطور مستقل با چهار گروه آموزشی (بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها) در مقطع کاردانی، (بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای) در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته راه اندازی گردید.

واحد کتابخانه دانشکده بهداشت  نیز در سال 1376 تأسیس شده و تاکنون مشغول ارائه خدمات کتابخانه­ای و اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت علمی ، دانشجویان گرامی و همکاران محترم می ­باشد

 

.