تقویم آموزشی کارگاه های کتابخانه دانشکده بهداشت سه ماهه چهارم سال 1399( کارگاه مجازی)

 

 

تقویم آموزشی کارگاه های کتابخانه دانشکده بهداشت سه ماهه چهارم سال 1399( کارگاه مجازی)

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

محتوای آموزشی

99/10/7

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری - خانم الهام تندیشه

99/10/14

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

99/10/21

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی بالینی Clinical key-Up to Date

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

99/11/5

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

 

99/11/11

۱۲-۱۰

پایگاه دارویی Reaxys

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

99/11/13

۱۲-۱۴

کارگاه علم سنجی

اعضای هیأت علمی

آقای دکتر آرام رضایی

99/11/26

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی

99/12/3

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

99/12/10

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری-
خانم الهام تندیشه

 

تقویم آموزشی کارگاه های کتابخانه دانشکده بهداشت سه ماهه سوم سال 1399( کارگاه مجازی)

تقویم آموزشی کارگاه های کتابخانه دانشکده بهداشت  سه ماهه سوم سال 1399( کارگاه مجازی)

 

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

محتوای آموزشی

6/7/99

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

13/7/99

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

 

19/7/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی بالینیup to date-clinicalkey

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

27/7/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیscience direct Proquest- - John Wiley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

۱۹/8/99

۱۲-۱۴

کارگاه علم سنجی

اعضای هیأت علمی

آقای دکتر آرام رضایی

25/8/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی

2/9/99

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

16/9/99

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

23/9/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیScience direct- Proquest- WileyJohn

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده

تقویم آموزشی کارگاه های کتابخانه دانشکده بهداشت  سه ماهه دوم سال 1399( کارگاه مجازی)

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

محتوای آموزشی

1/4/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی

Proquest - science direct-John Wiley

دانشجویان ،اعضای هیات علمی

خانمها فریده اکبرزاده و حدیث رحیمی

8/4/99

1۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی

scopus - web of science

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

دکتر فرامرز قره گوزلو- خانم فریده تکلو

ISI ISI

9/4/99

12-9

 چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را بخوانیم(جلسه اول)

Systematic ReviewsApplication & Importance

Interpretation of graphs and effect estimates in meta-analysis

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

کتابداران

دکتر پیام کبیری

 دکتر فرید نجفی

سیستماتیک رویو دکتر نجفی1 سیستماتیک رویو دکتر نجفی1

سیستماتیک رویو1-2 سیستماتیک رویو1-2

۱7/4/99

1۲-۹

چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را بخوانیم(جلسه دوم)
How to Find Systematic Reviews

Systematic Reviews Publication Bias

Cochrane Iran meeting 13990418

Heterogeneity Critical appraisal

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

کتابداران

 دکتر پیام کبیری

 ---

دکتر فرید نجفی

25/4/99

1۲-۹

وبینار آموزشی Scopus

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

کتابداران

نماینده ناشر الزویر

5/5/99

1311

 وبینار آموزشیMendeley

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

کتابداران

نماینده ناشر الزویر

11/5/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

خانمها الهام تندیشه وحدیث رحیمی

19/5/99

1۲-۹

سامانه های نظام نوپا

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

خانم دکتر فاطمه رجعتی

25/5/99

1۲10

پایگاه های اطلاعاتی فارسی منبع یاب

دانشجویان ،اعضای هیات علمی

خانم الهام تندیشه

15/6/99

1۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

دانشجویان ،اعضای هیات علمی

خانم دکتر فاطمه رجعتی

 

 

تقویم آموزشی کارگاه های کتابخانه دانشکده بهداشت  سه ماهه اول سال 1399( کارگاه مجازی)

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

محتوای آموزشی

21/2/99

9-12

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

دانشجویان –اعضای هیات علمی

خانم فریده تکلو- خانم حدیث رحیمی28/2/99

9-12

سامانه های نظام نوپا

دانشجویان –اعضای هیات علمی

دکتر فاطمه رجعتی

18/3/99

10-12

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

دانشجویان –اعضای هیات علمی

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

25/3/99

9-12

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

دانشجویان –اعضای هیات علمی

دکتر فاطمه رجعتی

 

  

کارگاه های دانشکده بهداشت در نیمه دوم سال 1398

  ردیف   نام کارگاه

محتوای 

کارگاه

نام مدرس    تاریخ   روز   ساعت  لیست شرکت کنندگان
 1  آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع    طاهره حسینی فر 98/07/16     سه شنبه  12-10  

2

جستجوی منابع الکترونیکی و روشهای جستجو

   دکتر اسدی

98/09/11   

دوشنبه

12-10

 

3

کارگاه رفرنس نویسی Endnote

   دکتر اسدی

98/10/02    

دو شنبه

12-10

   

 4

 سامانه منبع یاب ، کاربردها و استفاده از آن    طاهره حسینی فر  98/11/29  سه شنبه   12-10  
               
               
             

 

کارگاه های دانشکده بهداشت( تابستان98)

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ برگزاری کارگاه

محتوای آموزشی

لیست شرکت کنندگان

کارگاه رفرنس نویسی Endnote

دکتر شهاب رضائیان

30 شهریور ۹۸

10:30  8:30

کارگاه Endnote کارگاه Endnote لیست شرکت کنندگان در کارگاه endnote- بهداشت. لیست شرکت کنندگان در کارگاه endnote- بهداشت.

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی

دکتر رویا صفری

30 شهریور ۹۸

13  11

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی.. لیست شرکت کنندگان در کارگاه search- بهداشتلیست شرکت کنندگان در کارگاه search- بهداشت

 

 


  کارگاه های کتابخانه دانشکده بهداشت نیمسال اول 98-97                                  ساعت   12:00-10:00   

ردیف

نام کارگاه

تاریخ

1

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع(1)

97/08/15

2

آشنایی با نظام نوپا(1)

97/08/19

3

آشنایی با  کتابخانه حنان (1)

97/08/22

4

آشنایی با سامانه منبع یاب(1)

97/08/29

5

آشنایی با Springer

97/09/07

6

آشنایی با  ProQuest

97/09/13

7

آشنایی با Scopus

97/09/20

8

آشنایی با Science Direct

97/09/27

9

نحوه ایجاد پروفایل در Google Scholar

97/10/02

   10

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع(2)

97/11/23

11

آشنایی با نظام نوپا(2) 

97/11/30

12

آشنایی با کتابخانه حنان (2)      

97/12/04

13

آشنایی با PubMed

97/12/08

14

آشنایی با سامانه منبع یاب(2)

97/12/11

15

آشنایی با EndNote

97/12/14